Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE tỉnh Tây Ninh tổ chức Tuyên Truyền thành lập Câu Lạc bộ Người Khuyết Tật xã Chà Là (Huyện Dương Minh Châu)

Người khuyết tật Sự kiện

Sáng ngày 10.05.2022, tại Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Chà Là (Huyện Dương Minh Châu), Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Dương Minh Châu, UBND xã Chà Là tổ chức buổi gặp mặt với người khuyết tật tại địa phương để tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin thành lập Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Chà Là.

Tại buổi gặp mặt, Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE tỉnh Tây Ninh đã cung cấp một số nội dung cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về vấn đề khuyết tật và người khuyết tật, đồng thời nêu lên mục đích, ý nghĩa, tính chất tổ chức của Câu Lạc bộ Người khuyết tật. Câu Lạc bộ người khuyết tật được thành lập là nhóm tự lực tập hợp những người khuyết tật tại địa phương, CLB hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật, tăng cường sự hòa nhập để người khuyết tật khẳng định giá trị bản thân trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử và rào cản xã hội, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Câu Lạc bộ là tổ chức thành viên của Tỉnh Hội, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân xã Chà Là.

Ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&BVQTE Tây Ninh tư vấn giới thiệu và giải đáp thắc mắc cho những người khuyết tật tại Hội nghị

Đại diện lãnh đạo địa phương, Ông Nguyễn Hoàng Vệ, phó chủ tịch UBND xã Chà Là chân thành cảm ơn Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE tỉnh Tây Ninh đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong việc chăm lo đời sống (vật chất, tinh thần) cho Người khuyết tật. Ông xin ghi nhận những ý kiến đóng góp của Tỉnh Hội và cam kết sẽ cũng Đảng ủy, UBND và đoàn thể địa phương sẽ tiến hành thành lập Câu Lạc bộ Người khuyết tật xã Chà Là trong thời gian sớm nhất và sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để Câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả.

Ông Nguyễn Hoàng Vệ, phó chủ tịch UBND xã Chà Là phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi họp mặt, sau khi đã hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đối với người khuyết tật và tổ chức câu lạc bộ người khuyết tật, các người khuyết tật về tham dự hội nghị đều đồng tâm hưởng ứng 100% và đồng ý làm đơn xin gia nhập vào Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Chà Là.

Người khuyết tật tham dự buổi họp mặt làm đơn xin vào Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Chà Là

Được biết, từ đầu quý II đến nay, Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE tỉnh Tây Ninh đã tư vấn cho 4 địa phương thủ tục thành lập Câu Lạc bộ người khuyết tật (xã Trường Tây, Phường Long Thành Trung, xã Trường Hòa (thuộc Thị xã Hòa Thành) và xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu), đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập được 02 Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Trường Tây và Trường Hòa (thuộc Thị xã Hòa Thành) vào ngày 20/4/2022.

Ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&BVQTE Tây Ninh và Ông Nguyễn Hoàng Vệ, phó chủ tịch UBND xã Chà Là chụp ảnh lưu niệm cùng người khuyết tật

 Phước Hải