Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh tổ chức trao 535 triệu đồng vốn sinh kế cho 04 câu lạc bộ người khuyết tật trong tỉnh

Liên tiếp trong tuần vừa qua, từ ngày 29.09.2022 đến ngày 03/10/2022, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng Quỹ Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh thành lập đoàn tổ chức “Trao vốn hỗ trợ sinh kế” cho người khuyết tật tại […]

Xem tiếp

Trao 260 triệu đồng vốn hổ trợ sinh kế cho người khuyết tật phường Long Hoa (Thị xã Hòa Thành) và xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu)

Sáng ngày 03.10.2022, tại Hội trường UBND phường Long Hoa (Thị xã Hòa Thành), Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng Quỹ Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh tổ chức trao “vốn hổ trợ sinh kế” cho người khuyết tật phường Long […]

Xem tiếp

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh Tổ chức trao vốn cho Người Khuyết tật xã Hiệp Thạnh (huyện Gò Dầu)

Sáng ngày 30.09.2022, tại trụ sở UBND xã Hiệp Thạnh thuộc huyện Gò Dầu, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh tổ chức “Lễ trao vốn sinh kế” cho người khuyết tật thuộc Câu Lạc Bộ người khuyết tật xã Hiệp Thạnh (huyện Gò Dầu). Tham […]

Xem tiếp

Trao 180 triệu đồng “vốn hổ trợ sinh kế” cho 9 người khuyết tật xã Mõ Công (huyện Tân Biên)

Sáng ngày 29.09.2022, tại Hội trường UBND xã Mõ Công thuộc huyện Tân Biên, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng với Quỹ bảo trợ xã hội Tỉnh Tây Ninh  tổ chức trao “vốn hổ trợ sinh kế” cho người khuyết tật xã […]

Xem tiếp

Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em Tây Ninh Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 19.07.2022, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE) tỉnh Tây Ninh tổ chức Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.Đến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt […]

Xem tiếp