Người Khuyết Tật

Công ty Cổ Phần Y tế Hùng Duy Tây Ninh trao xe lăn và tặng quà Người khuyết tật

Sáng ngày 18.11.2022, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE) tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng thuộc Công ty cổ phần Y tế Hùng Duy tổ chức trao xe lăn cho […]

Tin từ thiện

Công ty Cổ Phần Y tế Hùng Duy Tây Ninh trao xe lăn và tặng quà Người khuyết tật

Sáng ngày 18.11.2022, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE) tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng thuộc Công ty cổ phần Y tế Hùng Duy tổ chức trao xe lăn cho […]