Người Khuyết Tật

Trao vốn hổ trợ sinh kế cho người khuyết tật xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên), phường Ninh Sơn (Thành phố Tây Ninh) và phường Long Thành Bắc (Thị xã Hòa Thành)

Sáng ngày 26.11.2021, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) tổ chức “Trao vốn hổ trợ sinh kế cho người khuyết tật”  xã Thạnh Bình (huyện Tân Biên), phường Ninh Sơn (Thành phố Tây Ninh) […]

Tin từ thiện

Trao tặng 17 máy tính bảng cho học sinh hiếu học con người khuyết tật nghèo tỉnh Tây Ninh

Sáng ngày 10.01.2022, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng Trung tâm Khuyết tật và phát triển ( tổ chức DRD) tổ chức trao tặng máy tính bảng cho các học sinh hiếu học là con các người khuyết tật nghèo có hoàn […]