Hội nghị sơ kết công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua III Hội Quần chúng tỉnh Tây Ninh

Sự kiện

Ngày 12.07.2022  Khối thi đua III Hội Quần chúng tỉnh Tây Ninh dã tổ chức Hội nghị Sơ Kết công tác Thi đua khen thưởng 6 tháng.đầu năm 2022

Đại diện Ban Dân Vận Tỉnh Ủy, Ban Thi đua Khen Thưởng tỉnh, cùng đại diện 4 Hội thuộc Khối Thi dua III đã đến dự. ( gồm:Hội Người Mù, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp Hội Doanh Nghiệp và Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ  Quyền Trẻ em Tỉnh).

Ông Nguyễn Văn Quá , Chủ tịch Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh Tây Ninh, Trưởng Khối  thi đua III đã nêu một số hoạt động đáng chú ý của các Hội thành viên trong 6 tháng đầu năm 2022. Trong đó đáng chú ý là công tác nhân đạo của Hội Bảo Trợ mang lại kết quả rất khả quan với trị giá hơn 11 tỷ 538 triệu đồng.

* Hội người Mù thực hiện khá tốt công tác Xoá đói giảm nghèo và chăm lo đời sống hội viên, triển khai tốt các dự án từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm. Hội cũng vận động và hỗ trợ cho tất cả hội viên trong tỉnh với gần 9.000 suất quà, tổng trị giá hơn 4 tỷ 432 triệu đồng.

* Hiệp Hội Doanh Nghiệp thường xuyên tổ chức họp, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến, các thông tin mới liên quan đến hoạt động phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong nước với hơn 20 chuyên đề, đặc biệt với chủ đề “Chuyển đổi số Doanh nghiệp Hồi sinh sau đại dịch”, phối hợp  với VNPT Tây Ninh và TTV.11 đã gây ấn tượng khá tốt.

* Hội Hội Doanh nhân trẻ, ngoài việc duy trì tốt các hoạt động thường xuyên đơn vị còn tổ chức chương trình Tết Vì Người Nghèo Xuân Nhân Dần đã trao tặng quà Tết với trị giá hơn 155 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng Ban Thi Đua Khen Thưởng, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận những cố gắng của các Hội trong khối thi đua III trong 6 tháng đầu năm, bà cũng lưu ý các đơn vị cần thống nhất các tiêu chí thi đua khen thưởng, thang điểm sao cho phù hợp hơn để việc đánh giá tổng kết trong thời gian tới được dễ dàng hơn.

Mai Hưng Long