Ra mắt Câu Lạc bộ Người Khuyết Tật xã Tân Phú (huyện Tân Châu) và Câu Lạc bộ Người Khuyết Tật xã Tân Phong (huyện Tân Biên)

Người khuyết tật Sự kiện

Sáng ngày 15.01.2020, Uỷ ban nhân dân xã Tân Phong, huyện Tân Biên đã tiến hành tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Người Khuyết Tật xã Tân Phong.

Đến dự lể có ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Cử, phó giám đốc Trung Tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), ông Nguyễn Chí Sang,   lảnh đạo Phòng Lao động thương binh-xã hội huyện Tân Biên, ông Lại Hồng Phúc, phó chủ tịch UBND Xã Tân Phong, đại diện các tổ chức đoàn thể và các thành viên tại địa phương CLB Người khuyết tật Xã Tân Phong.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh đã trao quyết định thành lập Ban chủ nhiệm CLB Người khuyết tật Xã Tân Phong gồm có 3 thành viên, do ông Nguyễn Thành Phước làm chủ nhiệm và công nhận CLB Người khuyết tật Xã Tân Phong là tổ chức thành viên của Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh.

Đồng thời trong ngày, Uỷ ban nhân dân xã Tân Phú, huyện Tân Châu củng tổ chức ra mắt CLB Người khuyết tật xã Tân Phú.

Đến dự lể có ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Cử, phó giám đốc Trung Tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD), ông Huỳnh Văn Liêm,   lảnh đạo Phòng Lao động thương binh-xã hội huyện Tân Châu, ông Hoàng Văn Thuỷ, phó chủ tịch UBND Xã Tân Phú, đại diện các tổ chức đoàn thể và các thành viên tại địa phương CLB Người khuyết tật Xã Tân Phú.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh đã trao quyết định thành lập Ban chủ nhiệm CLB Người khuyết tật Xã Tân Phú gồm có 3 thành viên, do ông Nguyễn Quang Hùng làm chủ nhiệm và công nhận CLB Người khuyết tật Xã Tân Phú là tổ chức thành viên của Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh.

Mổi CLB được thành lập gồm có 20 thành viên ban đầu, là nhóm tự lực tập hợp những người khuyết tật tại địa phương. CLB hoạt động vì quyền của người khuyết tật, tăng cường sự hòa nhập để người khuyết tật khẳng định giá trị bản thân trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử và rào cản xã hội, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch số 904 ngày 07/05/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án 1019 về việc trợ giúp Người khuyết tật, và thực hiện công ước của Liên hiệp quốc về quyền của Người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong buổi lể ra mắt CLB Người khuyết tật tại 2 Xã,  ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh đã trao mổi thành viên các câu lạc bộ một suất quà tết trị giá 300.000 đồng. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Cử, phó giám đốc Trung Tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) trao mổi câu lạc bộ 5 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị quà của Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE  Tây Ninh cho các thành viên CLB là 12 triệu đồng. Riêng 10 triệu đồng tiền mặt cho các CLB hoạt động của tổ chức DRD là do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Phước Hải