Trao 242 triệu đồng vốn hổ trợ sinh kế và 10 xe lăn cho người khuyết tật Thị xã Hòa Thành và Thành phố Tây Ninh

Sáng ngày 18.11.2022, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE) tỉnh Tây Ninh đã tổ chức trao “vốn hỗ trợ sinh kế” cho người khuyết tật của 3 câu lạc bộ người khuyết tật thuộc Thành phố […]

Xem tiếp

Trao 425 triệu đồng cấp vốn sinh kế cho 24 người khuyết tật xã Đồng Khởi (huyện Châu Thành), xã Thạnh Bắc (huyện Tân Biên) và xã Tân Phú (huyện Tân Châu)

Sáng ngày 28.10.2022, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Quỹ Xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Trao vốn hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật” tại 3 Câu lạc bộ người khuyết […]

Xem tiếp

Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh tổ chức trao 535 triệu đồng vốn sinh kế cho 04 câu lạc bộ người khuyết tật trong tỉnh

Liên tiếp trong tuần vừa qua, từ ngày 29.09.2022 đến ngày 03/10/2022, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng Quỹ Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh thành lập đoàn tổ chức “Trao vốn hỗ trợ sinh kế” cho người khuyết tật tại […]

Xem tiếp

Trao 260 triệu đồng vốn hổ trợ sinh kế cho người khuyết tật phường Long Hoa (Thị xã Hòa Thành) và xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu)

Sáng ngày 03.10.2022, tại Hội trường UBND phường Long Hoa (Thị xã Hòa Thành), Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng Quỹ Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh tổ chức trao “vốn hổ trợ sinh kế” cho người khuyết tật phường Long […]

Xem tiếp