Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em Tây Ninh Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

Người khuyết tật Sự kiện

Sáng ngày 19.07.2022, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE) tỉnh Tây Ninh tổ chức Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2022.Đến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Sở Lao động Thương Binh & Xã Hội (LĐTB-XH), Ban Thi đua-khen thưởng tỉnh Tây Ninh, cùng các tổ chức Hội Quần chúng trong khối thi đua III của tỉnh Tây Ninh.    


Ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh đã báo cáo về kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời nêu phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022.
Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức xã hội nhân đạo và những tấm lòng nhân ái, Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE tỉnh Tây Ninh đã tổ chức các hoạt động bảo trợ, trợ giúp người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em trong 6 tháng đầu năm với tổng chi phí trên 11,5 tỷ đồng. trong đó, công tác bảo trợ, trợ giúp người khuyết tật, thực hiện tốt 6 chương trình trọng tâm đạt được những thành tựu đáng kể trên 10,8 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻ em gần 700 triệu đồng. Riêng trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua, Tỉnh hội đã hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng với tổng chi phí trên 640 triệu đồng.
Đồng thời, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE tỉnh Tây Ninh đã cùng phòng LĐTB–XH các Huyện, Thị xã thành lập mới thêm 07 Câu lạc bộ Người khuyết tật tại: xã Trường Hòa, xã Trường Tây, phường Long Thành Trung, phường Long Hoa (Thị xã Hòa Thành); xã An Hòa (Thị xã Trảng Bàng); xã Mỏ Công (huyện Tân Biên) và xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu), nâng tổng số Câu lạc bộ Người khuyết tật trong tỉnh hiện nay được 17 đơn vị.
Trong kế hoạch phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tỉnh Hội tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác thông tin truyền thông; thực hiện công tác vận động gây quỹ phục vụ cho hoạt động bảo trợ, trợ giúp người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em hoàn thành vượt mức kế hoạch 2022 đã đề ra; tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt 6 chương trình trọng tâm của Trung ương Hội trong năm 2022; thực hiện việc bình xét, đề xuất các hình thức khen thưởng các nhân tố điển hình trong tổng kết năm 2022.

Thượng tọa Thích Định Tánh, Phó Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE tỉnh Tây Ninh phát biểu thảo luận tại Hội Nghị
Bà Định Khuê, Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Hội phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Tổng kết hội nghị, ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh đã bày tỏ lòng tri ân và đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng với Hội để việc chăm sóc người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em được tốt hơn.

Phước Hải