Kiểm Tra Chương trình Hổ trợ Sinh kế Câu lạc bộ Người khuyết tật Phường Long Thành Bắc

Người khuyết tật Sự kiện

Sáng ngày 10.03.2021, Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ  Em (NKT&BVQTE) Tây Ninh tổ chức đoàn kiểm tra về Chương trình Hổ trợ Sinh kế tại Câu lạc bộ Người khuyết tật Phường Long Thành Bắc (Thị xã Hòa Thành).

Tiếp đoàn kiểm tra có bà Lâm Thị Mỹ Huyên, phó phòng Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) Thị xã Hòa Thành, ông Trần Phước Ninh, phó chủ tịch UBND Phường Long Thành Bắc và các thành viên Câu lạc bộ Người khuyết tật tại địa phương.

Võ Thị Lý, cán bộ LĐTB-XH Phường Long Thành Bắc báo cáo về việc sữ dụng nguồn vốn hổ trợ sinh kế của Tỉnh Hội đã cấp cho các thành viên Người khuyết tật tại địa phương. Hiện nay, 13 thành viên Người khuyết tật của Câu lạc bộ đã được Tỉnh Hội cấp vốn vào ngày 03.07.2020 đều sữ dụng tốt nguốn vốn tạo việc làm ổn định, cải thiện kinh tế đời sống gia đình (trong đó có: 04 chăn nuôi, 04 buôn bán, 03 may mặc, 01 điêu khắc và 01 làm nghề tóc).

Bà Võ Thị Lý, cán bộ LĐTB-XH Phường Long Thành Bắc báo cáo về việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ sinh kế

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Trần Phước Ninh, phó chủ tịch UBND Phường Long Thành Bắc báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ Người khuyết tật  tại địa phương. Với chương trình thực hiện dự án “hổ trợ sinh kế” của Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE tỉnh Tây Ninh đã tạo điều kiện cho Người khuyết tật có điều kiện chăn nuôi, sản xuất tạo thêm thu nhập nâng cao cuộc sống.

Ông Trần Phước Ninh, phó chủ tịch UBND Phường Long Thành Bắc báo cáo tình hình hoạt động của Câu lạc bộ Người khuyết tật

Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&BVQTE Tây Ninh cũng đã, ghi nhận những kết quả hoạt động của các thành viên câu lạc bộ Người khuyết tật Phường Long Thành Bắc, ông đã động viên khích lệ các thành viên Câu lạc bộ tiếp tục sữ dụng tốt nguốn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả để tạo thêm thu nhập nâng cao cuộc sống, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm hơn quyền và lợi ích của Người khuyết tật, quản lý tốt nguồn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả và khả năng hoàn vón của các hộ đầu tư. Ông cho biết, trong thời gian tới, Tỉnh Hội sẽ tiếp tục nâng cao nguồn vốn Hổ trợ Sinh kế cho các Câu lạc bộ Người khuyết tật, đây là hướng trợ giúp thoát nghèo cải thiện chất lượng cuộc sống hiệu quả cho người khuyết tật.

Phước Hải