Khối thi đua III Hội Quần chúng tỉnh Tây Ninh tổng kết công tác Thi đua năm 2022

Sự kiện

Ngày 16.02.2023, tại Hội trường Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh Tây Ninh,  Khối thi đua III Hội Quần chúng tỉnh Tây Ninh dã tổ chức Hội nghị Tổng Kết công tác Thi đua khen thưởng năm 2022 và bàn giao Khối Trưởng năm 2023

Đại diện Ban Dân Vận Tỉnh Ủy, Ban Thi đua Khen Thưởng tỉnh, cùng đại diện 4 Hội thuộc Khối Thi dua III đã đến dự. ( gồm Hội Người Mù, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp Hội Doanh Nghiệp và Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE Tỉnh)

Ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh, Trưởng Khối  thi đua III đã nêu một số hoạt động đáng chú ý của các Hội thành viên năm 2022. Trong đó đáng chú ý là công tác nhân đạo của Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE đã mang lại kết quả rất khả quan với trị giá hơn 28 tỷ 476 triệu  đồng. (Đạt hơn 284% chỉ tiêu đề ra).Trong năm 2022, Tỉnh hội đã được khen thưởng Cờ Thi Đua xuất sắc của Hội Bảo Trợ NKT & TMC Việt Nam. Ngoài ra, Tỉnh hội đã được trao tặng 57 Bằng khen cho 24 tập thể và 33 cá nhân (Trong đó: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam trao tặng 17 Bẳng khen cho 06 tập thể và 11 cá nhân; Hội Bảo vệ quyền trẻ em tặng 9 Bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân; UNND tỉnh tặng 23 Bằng khen cho 12 tập thể và 11 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng 08 Bằng khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân. 

– Hội người Mù thực hiện khá tốt công tác Xóa đói giảm nghèo và chăm lo đời sống hội viên, xây sửa nhà, phân bổ vật nuôi, cấp học bổng con em nghèo, triển khai tốt các dự án từ nguồn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm. Hội cũng vận động và hỗ trợ cho tất cả hội viên trong tỉnh với hơn 15.000 suất quà, với tổng trị giá hơn 7 tỳ 700 triệu đồng.

– Hiệp Hội Doanh Nghiệp thường xuyên tổ chức họp, hội thảo, tuyên truyền, phổ biến, các thông tin mới liên quan đến hoạt động phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong nước với hơn nhiều chuyên đề thiết thực, đáng chú ý nhất là chuyên đề “ Chuyển đổi số Doanh nghiệp Hồi sinh sau đại dịch”, đã gây ấn tượng khá tốt. Trong  năm 2022, Hiệp Hội đã vận động hỗ trợ với nhiều hình thức khác nhau dành cho bà con nghèo vùng sâu, học sinh vượt khó, tổng trị giá được gần 500 triệu đồng.  Cũng trong năm 2022 đơn vị đã tổ chức thành công Đại hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh lần III, nhiệm kỳ 2022-2027.

– Hội Doanh Nghiệp Trẻ, ngoài việc duy trì tốt các hoạt động thường xuyên đơn vị còn tổ chức chương trình Tết Vì Người Nghèo đã trao tặng quà Tết với trị giá hơn 155 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Trưởng Ban Thi Đua Khen Thưởng, tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận những cố gắng của các Hội trong năm qua, bà cũng lưu ý các đơn vị cần thống nhất các tiêu chí thi đua khen thưởng, thang điểm sao cho phù hợp hơn để việc đánh giá tổng kết trong thời gian tới được dễ dàng hơn.

Tổng kết hội nghị, căn cứ theo bảng điểm thi đua, các Hội đạt theo thứ tự: Hội Bảo trợ NKT &BVQTE tỉnh Tây Ninh, Hội Người Mù Tỉnh Tây Ninh, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Tỉnh Tây Ninh và Hội Doanh Nhân Trẻ Tỉnh Tây Ninh.

Hội nghị cũng đã tổ chức bàn giao chức danh Trưởng Khối Thi Đua III năm 2023 cho ông Nguyễn Thế Tân, phó chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ (thay cho Ông Nguyễn văn Quá) Ông Nguyễn Thế Tân, đã hứa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

Mai Hưng Long