Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em Tây Ninh Trao học bổng cho học sinh mồ côi do dịch Covid 19 tại huyện Dương Minh Châu

Người khuyết tật Tin từ thiện

Ngày 27.05.2022, tại Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Chà Là (Huyện Dương Minh Châu), Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) Tây Ninh đã phối hợp Công ty Bảo Minh Tây Ninh tổ chức trao học bổng thuộc “Chương trình tiếp sức đến trường” cho 10 học sinh mồ côi có cha hoặc mẹ mất vì dịch Covid-19 trong địa bàn huyện Dương Minh Châu. Mỗi suất học bổng gồm 01 phần quà và 01 triệu đồng tiền mặt.

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Công ty Bảo Minh Tây Ninh cũng đã trao biểu trưng tài trợ 100 triệu đồng cho Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh làm nguồn kinh phí trao học bổng cho học sinh trong tỉnh Tây Ninh năm 2022. Đây là nguồn kinh phí do Tổng Công ty Bảo Minh và Công ty Bảo Minh Tây Ninh tài trợ cho Tỉnh Hội tổ chức trao học bổng cho học sinh trong tỉnh Tây Ninh năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh đã chia sẻ và động viên các cháu cố gắng học tập tốt để luôn là con ngoan trò giỏi. Ông cũng đã trao thư cảm ơn tri ân nhà tài trợ và kêu gọi các cá nhân, tổ chức nhân đạo tích cực đồng hành với Hội vì sự nghiệp nhân đạo.

Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh trao thư cám ơn tri ân cho ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc Công ty Bảo Minh Tây Ninh

Mai Hưng Long – Phước Hài