Ra Mắt Câu lạc bộ Người khuyết tật Xã Chà Là (Huyện Dương Minh Châu)

Ngày 27.05.2022, Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Trung Tâm Khuyết Tật Và Phát Triển (DRD) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Người khuyết tật (NKT) xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Đến tham dự có ông Nguyễn Văn […]

Xem tiếp

Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE tỉnh Tây Ninh tổ chức Tuyên Truyền thành lập Câu Lạc bộ Người Khuyết Tật xã Chà Là (Huyện Dương Minh Châu)

Sáng ngày 10.05.2022, tại Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Chà Là (Huyện Dương Minh Châu), Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Dương Minh Châu, UBND […]

Xem tiếp

Xã Trường Hòa (Thị xã Hòa Thành) ra mắt Câu Lạc bộ Người Khuyết Tật

Sáng ngày 20.04.2022, Tại UBND xã Trường Hòa (Thị xã Hòa Thành), Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng tổ chức Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) tổ chức “lễ ra mắt Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Trường Hòa“. […]

Xem tiếp

Lễ ra mắt Câu Lạc bộ Người Khuyết Tật Xã Trường Tây (Thị xã Hòa Thành)

Sáng ngày 20.04.2022, Tại UBND xã Trường Tây (Thị xã Hòa Thành), Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng tổ chức Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) tổ chức “lễ ra mắt Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Trường Tây”. […]

Xem tiếp

Hội nghị “Phổ biến chính sách pháp luật về Người Khuyết Tật cho thành viên câu lạc bộ Người khuyết tật”

Sáng ngày 15.04.2022, Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị “Phổ biến chính sách pháp luật về Người Khuyết Tật cho thành viên câu lạc bộ Người khuyết tật”. Tham dự Hội […]

Xem tiếp