Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Tây Ninh tổ chức Hội Nghị Ban Chấp Hành, chuẩn bị Đại Hội Nhiệm kỳ V (2020-2025)

Sự kiện

Sáng ngày 16.10.2020, tại hội trường Sở Lao động & Thương Binh Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ Em (NKT&BVQTE) Tây Ninh đã tổ chức Hội Nghị Ban Chấp Hành khóa 12, nhiệm Kỳ IV (2015-2020)

Đây là hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ IV, nhằm đánh giá hoạt động trong nhiệm kỳ qua và đề ra phuong hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ V (2020-2025), đồng thời chuẩn bị cho Đại Hội Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh nhiệm kỳ V (2020-2025)

Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&BVQTE đã nêu các vấn đề trọng tâm mà các thành viên Ban chấp hành cần bàn bạc để thực hiện, bao gồm Kế hoạch tổ chức Đại Hội, dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung, dự thảo báo cáo nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ mới (2020-2025). Hội nghị cũng đã thông qua dự kiến nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và danh sách đề nghị khen thưởng 5 năm.

Hội nghị đã thống nhất việc phân công tổ chức, chuẩn bị thật chu đáo để Đại Hội thành công tốt đẹp theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh Ủy và UBND tỉnh, đãm bảo an toàn tiết kiệm.

Theo kế hoạch dự kiến Đại Hội Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh nhiệm kỳ V (2020-2025) sẽ diễn ra trong 2 ngày vào trung tuần tháng 12/2020.

Hình ảnh Hội Nghị Ban Chấp Hành khóa 12, nhiệm Kỳ IV

Mai Hưng Long – Phước Hải