Sở LĐ TBXH Tây Ninh Kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Người Khuyết Tật tại huyện Tân Biên, huyện Tân Châu và Thành phố Tây Ninh

Sự kiện

Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 09.2019, Sở Lao động Thương Binh Xã Hội (LĐ&TBXH) tỉnh Tây Ninh tổ chức đòan Kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Người Khuyết Tật và chính sách hỗ trợ đối với Người Khuyết Tật tại các huyện Tân Biên, huyện Tân Châu và Thành phố Tây Ninh. Đoàn gồm đại diện các đơn vị Sở Lao động TBXH, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Bảo vê quyền Trẻ em tỉnh Tây ninh, Hội nạn nhân chất độc Da cam tỉnh Tây Ninh các tổ chức phi chính phủ DRD, VNAH, Viettel,

Tại các nơi đoàn đã nghe báo cáo của UBND huyện về  việc thực hiện Luật Người Khuyết Tật  và chính sách hỗ trợ đối với Người Khuyết Tật trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó chủ tịch UBND huyện Tân Biên đã nêu những kết quả đáng ghi nhận của huyện trong việc thực hiện Luật Người Khuyết Tật  và chính sách hỗ trợ đối với Người Khuyết Tật: Huyện đã kiện toàn Ban Công tác về Người Khuyết Tật với 15 thành viên, hoạt động khá tốt.Việc thực hiện các chính sách Người Khuyết Tật tại đia phương, xác định mức độ khuyết tật đều đảm bảo. Hiện nay huyện Tân Biên hơn  2780 người khuyết tật, trong đó có 1.360 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng  đã được cấp giấy chứng nhận và được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đầy đủ, với tổng kinh phí hơn 9,23 tỷ đồng. Các công tác chăm sóc sức khỏe, phuc hồi chức năng, giáo dục dạy nghề và đào tạo việc làm còn một số hạn chế nhất định do nhận thức và điều kiện  của Người khuyết tật.

Tại huyện Tân Châu, qua báo cáo của UBND huyện, các kết quả thực hiện chính sách Người khuyết tật tại địa phuong đạt khá tốt, từ đầu năm đến nay, UBND huyện đã giải quyết hơn 900 hồ sơ bảo trợ xã hội, có gần 2800 Người khuyết tật được chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng. Công tác giáo dục trẻ khuyết tật khá tốt, các cháu có khả năng và nhu cầu học tập đếu được đến trường, các giáo viên dạy trẻ khuyết tật được hỗ trợ kinh phí. Riêng dạy nghề chưa thực hiện được vì không có người đăng ký học cũng như chưa có cơ sở dạy nghề cho Người khuyết tật, chỉ có 2 trường hợp được giới thiệu đi học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi chiều ngày 26.09.2019  Đòan Kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ Người khuyết tật Sở Lao động Thương Binh Xã Hội Tây Ninh đã đến làm việc Tại UBND Thành phố Tây Ninh.

Nhìn chung, việc thực hiện Luật Người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ Người khuyết tật ở Thành phố Tây Ninh khá tốt. Có 2532 Người khuyết tật trợ cấp thường xuyên hàng tháng và gần 600 người được hỗ trợ chăm sóc hàng tháng với kinh phí hơn 11,40 tỷ đồng. Công tác giáo dục và dạy nghề khá nỗi bật, hiện có 28 cháu khuyết tật đang học tiểu học, đặc biệt có lớp học Nhân Ái tự phát của cô Xuân rất được UBND Thành phố Tây Ninh quan tâm tạo điều kiện hoạt động.. Có 11 người Mù và 2 hộ Người khuyết tật được vay vốn để sinh kế.  Công tác trợ giúp Người khuyết tật tiếp cân các công tình xây dựng công cộng và phương tiện giao thông khá tốt. 10 /10 trụ sở UBND các xã phường, các trụ sở cơ quan trường học bệnh viện đều có lối đi riêng cho Người khuyết tật. Thành phố Tây Ninh cũng đã thành lập được Câu lạc bộ Người khuyết tật tại Phường Ninh Sơn với 33 thành viên hoạt động rất hiệu quả.

Bà Trần Thị Lan, Phó giám đốc Sở LĐ&TBXH tỉnh Tây Ninh, Trưởng đoàn Kiểm Tra đã đánh giá cao một số kết quả khả quan của các đơn vị, đồng thời bà cũng nêu những hạn chế mà địa phương cần tập trung khắc phục, làm tốt, để việc thực hiện Luật Người khuyết tật các chính sách hỗ trợ Người khuyết tật ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn Kiểm tra

Ông Lê Ngọc Tá, chuyên viên Sở Lao Động nêu các vấn đề cần giải trình.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Phú, báo cáo tình hình Người khuyết tật tại Hội nghị.

Đại diện Phòng LĐ&TBXH huyện Tân Châu báo cáo tại hội nghị.

Đại diện tổ chức VNAH nêu những kết quả trợ giúp cho Người khuyết tật huyện Tân Châu

Đại diện Đoàn Kiểm tra đề xuất những vấn đề cần tập trung thực hiện

Mai Hưng Long – Phước Hải