Kiểm Tra Chương trình Hổ trợ Sinh kế Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) và Thị Trấn huyện Tân Châu

Người khuyết tật Sự kiện

Sáng ngày 16.03.2021, Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ  Em (NKT&BVQTE) Tây Ninh tổ chức đoàn kiểm tra về Chương trình Hổ trợ Sinh kế tại Câu lạc bộ Người khuyết tật xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) và Thị Trấn huyện Tân Châu.

* Tại xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu): trong thời gian qua Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ  Em (NKT&BVQTE) Tây Ninh đã bàn giao bò giống cho 07 thành viên của câu lạc bộ Người khuyết tật để tạo điều kiện cho họ có điều kiện chăn nuôi tạo thêm thu nhập nâng cao cuộc sống theo dự án “Chương trình Hổ trợ Sinh kế cho Người khuyết tật” . Qua kiểm tra, có 05 hộ chăn nuôi có kết quả tốt đẹp, 04 hộ đã sinh bê con (đã thanh lý hợp đồng và bàn giao bê con cho hộ mới); 01 hộ đã nuôi trên 02 năm nhưng phối giống nhiều lần không đạt xin thanh lý; riêng có hộ bà Trần Thị Kiên (sinh năm 1956) không chịu chăn nuôi, tự ý bán bò lấy tiền riêng (UBND xã đã mời làm việc nhiều lần nhưng vẫn chưa bàn giao lại tiền).

* Tại Thị Trấn huyện Tân Châu: có 04 hộ của câu lạc bộ Người khuyết tật được Hội Bảo Trợ Người Khuyết Tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ  Em (NKT&BVQTE) Tây Ninh bàn giao bò giống, đến nay có 02 hộ đã sinh sản bê con (riêng hộ ông Nguyễn Văn Buốt, do bò mẹ chết đã thanh lý, còn lại bê con gia đình tự ý bán nhưng chưa bàn giao tiền); còn 02 hộ đến nay bò vẫn chưa sinh sản (gia đình xin tiếp tục hợp đồng giữ lại bò để chăn nuôi).

Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&BVQTE Tây Ninh cũng đã ghi nhận những kết quả hoạt động tích cực của chính quyền địa phương, đặc biệt là sự năng nổ, sâu sát của cán bộ LĐTB-XH xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) và Thị Trấn huyện Tân Châu đã tích cực theo dỏi, quản lý dự án. Qua kết quả kiểm tra và kiến nghị của địa phương, ông đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm hơn quyền, lợi ích của Người khuyết tật, quản lý tốt nguồn đầu tư đúng mục đích, hiệu quả và tạo điều kiện cho các hộ đã bàn giao bê con tiếp tục hợp đồng để chăn nuôi, đồng thời cho thanh lý các hộ nuôi bò đã trên 24 tháng vẫn chưa phối giống thụ thai được. Riêng các hộ tự ý bán bò vi phạm hợp đồng thì UBND địa phương phải kiên quyết xữ lý về việc vi phạm hợp đồng và thành lập hội đồng để thẩm định và thanh lý đúng hợp đồng.

ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&BVQTE Tây Ninh trao đổi ý kiến cùng chính quyền địa phương xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu)
Ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&BVQTE Tây Ninh trao đổi ý kiến cùng chính quyền địa phương Thị Trấn huyện Tân Châu

Thay mặt Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Quá cho biết, trong thời gian tới, Tỉnh Hội sẽ tiếp tục nâng cao nguồn vốn Hổ trợ Sinh kế cho các Câu lạc bộ Người khuyết tật, đây là hướng trợ giúp thoát nghèo cải thiện chất lượng cuộc sống hiệu quả cho người khuyết tật, ông đề nghị chính quyền địa phương xem xét các hộ Người khuyết tật tại các câu lạc bộ cần nguốn vốn để tạo việc làm ổn định, cải thiện kinh tế đời sống gia đình thì lập danh sách đề nghị, Tỉnh hội sẽ cấp vốn để tạo điều kiện cho Người khuyết tật có điều kiện chăn nuôi, sản xuất tạo thêm thu nhập nâng cao cuộc sống.

Phước Hải