Phường Long Thành Bắc Tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Người khuyết tật năm 2022

Người khuyết tật Sự kiện

Chiều ngày 18.12.2022, tại Nhà Văn Hóa Phường Long Thành Bắc, Thị Xã Hòa Thành. Câu lạc bộ Người khuyết tật Phường Long Thành Bắc đã tổ chức “Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022″. Đại diện Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE) tỉnh Tây Ninh cùng tổ chức Trung Tâm Hỗ Trợ và Phát triển Người Khuyết Tật (DRD) và lãnh đạo chính quyền, các ban ngành địa phương đã đến dự.

Câu lạc bộ Người khuyết tật Phường Long Thành Bắc được thành lập đến nay hơn 4 năm, với 34 thành viên, trong đó có 26 Người khuyết tật do Ông Huỳnh Quí Hưng làm chủ nhiệm. Trong năm 2022, được sự hỗ trợ của Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh, tổ chức DRD và chính quyền địa phương, Câu lạc bộ đã có những hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người khuyết tật trong phường. 23/26 Người khuyết tật hưởng chế độ trợ cấp xã hội, người khuyết tật trong phường được quan tâm chăm sóc tốt hơn, từ các chương trình hỗ trợ vốn không tinh lãi, đã có hơn 50% hôi viên được cấp vốn, tạo việc làm, cấp phương tiện cho đi lại, mưu sinh cho NKT. Đời sống người khuyết tật đã được nâng lên, đã xóa dần mặc cảm tự ti, cùng hội nhập cộng đồng.  

Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch  Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh, đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Người khuyết tật Phường Long Thành Bắc, có thể xem đây là một điển hình khá thành công của mô hình Câu lạc bộ Người khuyết tật trong tỉnh Tây Ninh, do đó cần phát huy hơn nữa.

Ông Trần Phước Ninh, Phó chủ tịch UBND Phường Long Thành Bắc cũng đã chia sẻ những khó khăn và biểu dương những thành tựu mà Câu lạc bộ đã đạt được. Thay mặt lãnh đạo Phường, ông cho biết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Câu lạc bộ Người khuyết tật hoạt động.

 Trong phương hướng năm 2023, Câu lạc bộ Người khuyết tật Phường Long Thành Bắc sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động mang lợi ích thiết thực để nâng cao đời sống người khuyết tật từ vật chất đến tinh thần trong đó có việc vận động người khuyết tật tham gia vào Câu lạc bộ, vận động nguồn tài trợ ổn định để hoạt động ngày càng phát triển tốt hơn..

Một số hình ảnh tại Hội Nghị Tổng kết

Mai Hưng Long – Phước Hải