Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh tổ chức trao 535 triệu đồng vốn sinh kế cho 04 câu lạc bộ người khuyết tật trong tỉnh

Người khuyết tật Tin từ thiện

Liên tiếp trong tuần vừa qua, từ ngày 29.09.2022 đến ngày 03/10/2022, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng Quỹ Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh thành lập đoàn tổ chức “Trao vốn hỗ trợ sinh kế” cho người khuyết tật tại các huyện Tân Biên, Gò Dầu, Duong Minh Châu và Thị xã Hòa Thành.

Đây là đợt giải ngân giai đoạn 3 theo dự án của chương trình “hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật” tỉnh Tây Ninh năm 2022. Đây là dự án do Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh cùng Quỹ Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh thực hiện theo mô hình đầu tư vốn có hoàn lại nhưng không tính lãi, với thời hạn hoàn vốn là 18 tháng, dành cho hội viên câu lạc bộ người khuyết tật với mục đích giúp cho họ có điều kiện chăn nuôi, sản xuất hoặc buôn bán nhỏ lẻ để góp phần tạo việc làm, tạo thêm thu nhập nâng cao cuộc sống, giúp người khuyết tật từng bước chủ động hơn trong hoạt động phát triển kinh tế gia đình, hòa nhập và tự tin hơn trong cuộc sống.

Đoàn gồm có ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh và ông Nguyễn Văn Vy, Phó chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Tây Ninh đại diện Quỹ Bảo trợ xã hội tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo phòng Lao động, Thương Binh và Xã hội (LĐTB-XH) các huyện, Thị xã cùng chính quyền địa phương đã tổ chức 4 chuyến di giãi ngân trực tiếp trao vốn sinh kế tại 4 câu lạc bộ người khuyết tật trong tỉnh. Trong đó: xã Mỏ Công (huyện Tân Biên) có 09 thành viên đã nhận vốn ngày 29.09.2022 với tổng trị giá là 180 triệu đồng; xã Hiệp Thạnh (huyện Gò Dầu) có 10 thành viên đã nhận vốn ngày 30.09.2022 với tổng trị giá là 85 triệu đồng; xã Chà Là (huyện Dương Minh Châu) có 06 thành viên đã nhận vốn ngày 30.10.2022 với tổng trị giá là 110 triệu đồng và Phường Long Hoa (Thị xã Hòa Thành) có 08 thành viên đã nhận vốn ngày 30.10.2022 với tổng trị giá là 150 triệu đồng. Tổng số tiền giải ngân của chương trình “hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật” giai đoạn này cho 33 thành viên người khuyết tật có tổng giá trị là 535 triệu đồng; trong đó, Quỹ Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Tây Ninh là 500 triệu đồng và Quỹ Hội Bảo Trợ NKT&BVQTE Tây Ninh là 35 triệu đồng.

ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo trợ NKT&BVQTE Tây Ninh trao vốn cho người khuyết tại xã Chà Là
ông Nguyễn Văn Vy, Phó chủ tịch UB.MTTQ tỉnh Tây Ninh trao vốn cho người khuyết tật phường Long Hoa
Trao vốn cho người khuyết tật tại xã Mỏ Công
Trao vốn cho người khuyết tật tại xã Hiệp Thạnh

Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT-BVQTE tỉnh Tây Ninh  đánh giá cao khả năng sử dụng vốn của các hộ vay trong thời gian qua, như đã hoàn vốn đúng hạn, sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước chủ động hơn trong hoạt động phát triển kinh tế gia đình cải thiện đời sống.

Phước Hải