Trao vốn hổ trợ sinh kế cho người khuyết tật xã Phước Vinh (huyện Châu Thành) và phường Long Thành Bắc (Thị xã Hòa Thành)

Sáng ngày 07.07.2022, tại Hội trường Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh kết hợp cùng Trung tâm Khuyết tật và phát triển (DRD) tổ chức “Trao vốn hổ trợ sinh kế cho người khuyết tật” xã […]

Xem tiếp

Trao tặng học bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và phương tiện đi lại cho Người khuyết tật

Sáng ngày 10.06.2022, tại Hội trường Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công ty Bảo Minh Tây Ninh tổ chức “Chương trình tiếp sức đến trường”: trao học bổng, xe đạp cho các […]

Xem tiếp

Ra mắt Câu lạc bộ Người khuyết tật phường Long Thành Trung (Thị xã Hoà Thành)

Ngày 03.06.2022. Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng “Trung Tâm Khuyết Tật và Phát Triển” (DRD)  tổ chức “Ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Người khuyết tật (NKT) phường Long Thành Trung,Thị xã Hòa Thành” Đến tham dự có ông Nguyễn Văn […]

Xem tiếp

Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em Tây Ninh Trao học bổng cho học sinh mồ côi do dịch Covid 19 tại huyện Dương Minh Châu

Ngày 27.05.2022, tại Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Chà Là (Huyện Dương Minh Châu), Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) Tây Ninh đã phối hợp Công ty Bảo Minh Tây Ninh tổ chức trao học bổng thuộc “Chương trình tiếp sức […]

Xem tiếp

Ra Mắt Câu lạc bộ Người khuyết tật Xã Chà Là (Huyện Dương Minh Châu)

Ngày 27.05.2022, Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT&BVQTE) tỉnh Tây Ninh đã phối hợp Trung Tâm Khuyết Tật Và Phát Triển (DRD) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Người khuyết tật (NKT) xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Đến tham dự có ông Nguyễn Văn […]

Xem tiếp