Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em Tây Ninh Họp Ban chấp hành 6 tháng đầu năm 2020

Sự kiện

Ngày 26.06.2020, tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Tây Ninh, Ban chấp hành Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE) Tây Ninh đã tổ chức hợp Ban chấp hành 6 tháng đầu năm 2020.

Chủ trì cuộc họp, Ông Nguyễn Văn Quá, Chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh nêu lên một số nội dung trọng tâm:

1.Về công tác tổ chức: Ban chấp hành Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh đã bổ sung 05 thành viên vào Ủy viên Ban chấp hành, phát triển thêm 03 chi hội bảo trợ (đạt 05 chi hội) và phát triển thêm 03 câu lạc bộ người khuyết tật (đạt 10 CLB)

2.Về công tác thi đua – khen thưởng: Đồng chí đã nêu lên gương điển hình của các tổ chức và cá nhân năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, và báo cáo kết quả đã đạt được, trong đó: Tỉnh Hội nhận được cờ Khối thi đua; đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen cho 05 cá nhân; Trung ương Hội Bảo trợ NKT & TMC tặng bằng khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân; Trung ương Hội Bảo vệ QTE tặng bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen  cho 03 tập thể và 08 cá nhân. Riêng Tỉnh Hội tặng giấy khen cho cho 05 tập thể và 29 cá nhân.

3.Về phương hướng trong 6 tháng cuối năm, Ban chấp hành Hội đã thống nhất tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác thông tin truyền thông; tiếp tục hổ trợ vốn không tính lải cho người khuyết tật thuộc các CLB.NKT; trợ giúp cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện chương trình hổ trợ nhà ở cho hộ người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chuẩn bị điều kiện tổ chức Đại hội Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

 Phước Hải