Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ về Luật Trẻ Em

Sự kiện

Sáng ngày 14.12.2018, Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam phối hợp với Sở Lao động Thương Binh Xã Hội Tây Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trong mạng lưới của Hội về Luật Trẻ Em và các văn bản liên quan.
Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (14.12.2018 – 15.12.2018) tại hội trường Sở Lao động Thương Binh Xã Hội tỉnh Tây Ninh. Tham dự lớp tập huấn có hơn 40 học viên là các cán bộ lãnh đạo các Hội, Đoàn thể có liên quan vấn đề trẻ em thuộc các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, đã phát biểu khai mạc, nêu những vấn đề trong tâm để hội nghị tập trung thực hiện, trong đó đáng lưu ý là “Chương trình phối hợp giữa 3 đơn vị Trung ương gồm Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam” trong công tác bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em, và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em giai đọan 2017-2022.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

Nội dung tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cần thiết bao gồm Phương pháp kỹ năng thực hiện trách nhiệm của Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam quy định tại Điều 92 của Luật Trẻ Em. Một số vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền Trẻ Em và các Hội khác, Định hướng cho các tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ quyền trẻ em, thực hiện vai trò của mình trong Luật trẻ em…. Và đặc biệt là Kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam giới thiệu “Chương trình phối hợp giữa 3 đơn vị Trung ương gồm Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam, Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam”

Vũ Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương Binh Xã Hội Việt Nam “Định hướng cho các tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ quyền trẻ em, thực hiện vai trò của mình trong Luật trẻ em””

Ông Võ Anh Dũng, Trưởng ban giám sát, tư vấn Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam hướng dẩn về “Kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”

Các học viên đã tham gia thảo luận sôi nỗi nhất là vấn đề quản lý con em đối với tác hại của mạng xã hội, vấn đề bạo lực và xâm hại trẻ em.
Nguyễn Thị Bạch Mai, chủ tịch Hội bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em Tây Ninh cũng đã đề xuất một số biện pháp khả thi trong công tác này.

Nguyễn Thị Bạch Mai, chủ tịch Hội bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ Quyền trẻ em Tây Ninh trình bày ý kiến tại lớp tập huấn

Ảnh lưu niệm khóa tập huấn về Luật Trẻ Em tại hội trường Sở Lao động Thương Binh Xã Hội tỉnh Tây Ninh

Mai Hưng Long-Phước Hải