Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em Tây Ninh Tổ chức Đại hội bất thường nhiệm kỳ 2020-2025

Chưa được phân loại Sự kiện

Sáng ngày 18/01/2024, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE) tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội bất thường Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh; ông Nguyễn Văn Vy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ.VN tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các sở ban ngành đoàn thể tỉnh; toàn thể các Uỷ viên BCH Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh và Uỷ viên BCH Hội Bảo Trợ Người nghèo Tây Ninh

Ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh chủ trì đại hội thông qua công văn số 2045/UBND-KQVX, ngày 04/07/2023 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và công văn số 1862/SNV-TCBC, ngày 21/09/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh về việc sát nhập Hội Bảo trợ Người nghèo tỉnh Tây Ninh vào Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE tỉnh Tây Ninh và Tờ trình số 165/TT-HBT, ngày 17/11/2023 của Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE tỉnh Tây Ninh về việc xin chủ trương tổ chức Đại hội bất thường bầu ban Lãnh đạo Lâm thời để chuẩn bị cho Đại hội thành lập Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật, bệnh nhân nghèo và Bảo Vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Lĩnh, chánh văn phòng Hội Bảo trợ Người nghèo Tây Ninh thông qua danh sách dự kiến Ban lãnh đạo lâm thời Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật, bệnh nhân nghèo và Bảo Vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thống nhất bầu Ban lãnh đạo lâm thời gồm 06 nguồi, có tên sau:.

 1. STT HỌ TÊN  CÔNG TÁC
  1 Ông Nguyễn Văn Quá chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE
  2 Bà Lâm Ngọc Đảnh Phó chủ tịch thương trực Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE
  3 Ông Nguyễn Văn Vy phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tây Ninh
  4 Thượng toạ Thích Định Tánh Trị trì chùa Cẩm Phong
  5 Đại đức Thích Thiện Nghĩa Trị trì chùa Thiền Lâm-Gò Kén
  6 Ông Nguyễn Văn Lĩnh chánh văn phòng Hội Bảo trợ Người nghèo.
Ông Nguyễn Văn Vy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ.VN tỉnh Tây Ninh phát biểu ý kiến trước Đại hội
Đại hội biểu quyết bầu Ban lãnh đạo lâm thời Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Bảo Vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh

Đại hội cũng đã đóng góp ý kiến và sau khi lấy biểu quyết nhất trí thống nhất tên lâm thời của tổ chức hội là Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật, Người nghèo và Bảo Vệ Quyền Trẻ em tỉnh Tây Ninh.

Phước Hải