HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐỒI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT THEO ĐỀ ÁN 1019

Người khuyết tật Sự kiện

Ngày 21.07.2020, tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Tây Ninh, Hội Bảo Trợ Người Khuyết tật và Bảo Vệ Quyền Trẻ em (NKT & BVQTE) Tây Ninh đã phối hợp “ Trung tâm Khuyết Tật và Phát Triển” (DRD) tổ chức “Hội thảo đánh giá kết quả thực thi Chính sách Pháp luật đối với người khuyết tật theo đề án 1019”.

Đến dự về cấp tỉnh có đại diện lãnh đạo ban Dân vận Tỉnh Ủy, sở Tư Pháp, sở Giao thông Vận tải, sở Xây dựng, sở Lao động Thương Binh & Xã Hội Tây Ninh, các ban ngành, đoàn thể cùng tổ chức DRD, các tổ chức nhân đạo, các nhà doanh nghiệp, các nhà tài trợ và 7 Câu lạc bộ người khuyết tật trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Quá, chủ tịch Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh đã nêu lên mục đích buổi Hội thảo là dịp để các tổ chức chính trị, xã hội, các ban ngành, đoàn thể và địa phương nhìn nhận, đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với NKT, những việc đã làm được, những hạn chế bất cập, những chính sách phù hợp và chưa phù hợp đối với NKT, trên cơ sở đó đề xuất với Đảng, Nhà nước, các ban ngành liên quan nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Luật NKT và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến NKT cho phù hợp với thực tế của đất nước và phù hợp với Công ước của Liên hiệp quốc về quyền của NKT.

Chủ trì hội thảo, Ông Nguyễn Văn Quá đã báo cáo tóm tắt kết quả thực thi Chính sách Pháp luật đối với người khuyết tật theo đề án 1019 giai đoạn 2016-2020. Trong thời gian qua, để đảm bảo quyền lợi cho người khuyết tật, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành một hệ thống các chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho NKT thực hiện bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Luật và Đề án đã tạo điều kiện thuận lợi cho NKT xóa bỏ mặc cảm, tự vươn lên hòa nhập xã hội và đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tỉnh hội đã tạo điều kiện cho các câu lạc bộ NKT trong tỉnh hoạt động vì quyền của NKT, tăng cường sự hòa nhập để NKT khẳng định giá trị bản thân trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, xóa bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử và rào cản xã hội, phát huy khả năng của mình để giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch số 904 ngày 07/05/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện Đề án 1019 về việc trợ giúp người khuyết tật, và thực hiện công ước của Liên hiệp quốc về quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tham gia hội thảo, các đại biểu và người khuyết tật thuộc các câu lạc bộ trong tỉnh đã tham gia đóng góp, kiến nghị những vấn đề còn bất cập xảy ra trong đời sống xã hội, ảnh hưởng đến kết quả trợ giúp NKT; trong đó vấn đề tiếp cận giao thông, đi lại vẫn là rào cản lớn nhất hiện nay, nhất là ở những vùng khó khăn, vùng nông thôn; giao thông đô thị, các công trình xây dựng từ trước chưa đảm bảo tiếp cận cho NKT, chưa thể đáp ứng thỏa đáng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của NKT.

Đại diện lãnh đạo các sở Tư pháp, sở Giao thông Vận tải, sở Xây dựng và tổ chức DRD đã giải trình những thắc mắc của các đại biểu và NKT, đồng thời tiếp thu các kiến nghị của NKT để hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với người khuyết tật trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng xã hội đối với NKT, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển các tổ chức của NKT, đảm bảo cho NKT hòa nhập cộng đồng về mọi mặt ngày càng tốt hơn.

Nhân dịp hội thảo, Hội Bảo Trợ NKT & BVQTE Tây Ninh đã trao cho các thành viên người khuyết tật trong các câu lạc bộ 70 suất quà. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm: gạo và nhu yếu phẩm các loại.

Phước Hải